Yukarı Çık

Bazı Damga Vergisi Nispetleri Ve Maktu Tutarlar

2009 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
ÜcretlerdeBinde 6
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin)Binde 7,5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)Binde 7,5
Kira SözleşmeleriBinde 1,5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)Binde 7,5
Tahkimname ve SulhnamelerBinde 7,5
FesihnamelerBinde 1,5
İkinci El Araç Satış SözleşmeleriBinde 1,5
İhale KararlarıBinde 4,5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi25,40 TL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi33,90 TL
Muhtasar Beyanname16,90 TL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri16,90 TL
Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)16,90 TL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler12,50 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri12,50 TL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler33,90 TL
Bilançolar19,60 TL
Gelir Tabloları9,60 TL
İşletme Hesabı Özetleri9,60 TL
2008 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
ÜcretlerdeBinde 6
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin)Binde 7,5
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)Binde 7,5
Kira SözleşmeleriBinde 1,5
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)Binde 7,5
Tahkimname ve SulhnamelerBinde 7,5
FesihnamelerBinde 1,5
İkinci El Araç Satış SözleşmeleriBinde 1,5
İhale KararlarıBinde 4,5
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi22,70 YTL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi30,30 TL
Muhtasar Beyanname15,10 TL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri15,10 TL
Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)15,10 TL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler11,20 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri11,20 TL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler30,30 TL
Bilançolar17,50 TL
Gelir Tabloları8,60 TL
İşletme Hesabı Özetleri8,60 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2009’den itibaren 1.136.904,10 TL’yi aşamaz.)