Yukarı Çık

Değerli Kağıtlar

DEGERLİ KAĞITLAR (2009)
Değerli Kağıdın CinsiBedel (TL)
Noter kağıtları:  
Noter kağıdı 4.90
Beyanname 4.90
Protesto, vekaletname, re'sen senet 9.80
(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
Pasaportlar 135,00
Yabancılar için ikamet tezkereleri 135,00
(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
Nüfus cüzdanları 4.50
Aile cüzdanları 45,00
(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
Sürücü belgeleri 60,00
Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 60,00
Motorlu araç trafik belgesi 60,00
Motorlu araç tescil belgesi 45,00
İş makinesi tescil belgesi 45,00
Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,00