Yukarı Çık

İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler

İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER
A- YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ ÜST LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM2004 YILI2005 YILI2006 YILI2007 YILI2008 YILI
11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9188.000.000.000210.000231.000249.000267.000
29/2376.000.000.000420.000462.000498.000534.000
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın)48.000.000.00055.00060.00065.00070.000
B- YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER
2003 YILI2004 YILI2005 YILI2006 YILI2007 YILI
Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti100.000.000.000. (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra Verilen Beyannameler İçin)100.000.000.000. (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra Verilen Beyannameler İçin)100.000. (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra Verilen Beyannameler İçin)100.000. (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra Verilen Beyannameler İçin)100.000. (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra Verilen Beyannameler İçin)
C- YMM'LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER
İŞLEM TÜRÜ01.01.2004 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler01.01.2005 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler01.01.2006 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler01.01.2007 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler01.01.2008 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler
Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller9.765.930.09611.000,0012.078,0013.020,0013.957,44
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit29.297.790.28832.579,1435.771,8938.562,0041.338,46
D- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILLIK KDV İADESİ ALINMASINA İLİŞKİN LİMİTLER
2004 YILI2005 YILI2006 YILI2007 YILI2008 YILI
İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit9.10010.00010.00010.80011.600