Yukarı Çık

İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları (4857)

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI(01.01.2008'den İtibaren)
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (YTL)
3 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 88
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 88
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 88
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 88
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 88
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 88
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 360
30 101 Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.357
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.357
32 102/a Ücret ile kanundan ve TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 179
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 179
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 360
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 360
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 360
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 179
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 179
57 103 Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 179
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için179
65104Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için179
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak904
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek904
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak904
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak904
73104Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak904
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek904
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek904
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak904
77105İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak904
78/1105İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için88
78/2105Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak904
79105Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak904
80105İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak904
81 105İşyeri hekimi çalıştırma,  işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek904
81 105İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek904
81 105Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak904
86 105Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için179
87 105Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için179
88 105Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak904
89 105İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak904
90 106İş-kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak1.810
92 107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek9.063
96/1 107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak9.063
96/2 107İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları9.063
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek9.063


4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2007'den İtibaren)
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (YTL)
398İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)83
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için83
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için83
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için83
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için83
2899/cÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için83
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için336
30101Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için1.266
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için1.266
32102/aÜcret ile kanundan ve TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için167
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için167
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek336
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek336
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek336
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için167
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için167
57103Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için167
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için167
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için167
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak844
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için167
65104Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için167
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak844
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek844
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak844
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak844
73104Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak844
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek844
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek844
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak844
77105İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak844
78/1105İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için83
78/2105Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak844
79105Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak844
80105İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak844
81105İşyeri hekimi çalıştırma,  işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek844
82105İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek844
85105Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak844
86105Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için167
87105Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için167
88105Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak844
89105İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak844
90106İş-kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak1.689
92107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek8.455
96/1107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak8.455
96/2107İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları8.455
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek8.455