Yukarı Çık

KDV İade Ve Mahsuplarına İlişkin Tablo

Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın
İade Hakkı Doğuran İşlem 3065 Sayılı Kanun Madde NoTeminatsız ve İncelemesiz İade Sınırıİadenin Mükellefin Kendi Vergi Borçlarına Mahsubu (1)İadenin Mükellefin Kendi SSK Prim Borçları ile İthalat Vergilerine Mahsubuİadenin Şirket Ortaklarının Vergi, SSK ve İthalat Vergilerine Mahsubuİadenin Mal ve Hizmet Alınan Mükelleflerin Vergi, SSK ve İth. Vergi Borçlarına Mahsubuİadede YMM Tasdik Raporunun Geçerli Olup Olmadığı (2)
Mal ve Hizmet İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a,c) (3)4.000 YTLVar-SınırsızVar-SınırsızSadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsızYokGeçerli
(92 No.lu KDV Tebliği)(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(1, 13, 15, 19, 20 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğleri)
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Teslimler ve Bavul Ticareti (KDVK .11/1-b)     (84 No. lu KDV Tebliği)
Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler (KDVK Md. 13/b)4.000 YTLVar-SınırsızVar-SınırsızSadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) olarak var-sınırsızYokGeçerli
Altın, Gümüş, Platin Arama İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerinde İstisna (KDVK Md. 13/c) (4)(93 No.lu KDV Tebliği)(93 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(93 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(107 No.lu KDV Tebliği)(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(93 No.lu KDV Tebliği)
Liman ve Hava Meydanlarının İnşaası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna (KDVK Md. 13/e)      
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerde İstisna (KDVK Md. 13/f) (5)      
Transit Taşımacılık1.000 YTLVar-SınırsızVar-SınırsızSadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsızYokGeçerli
(92 No.lu KDV Tebliği)(83,84,86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(83,84,86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(107 No.lu KDV Tebliği)(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(6, 20 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğleri)
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV İstisnası (KDVK Md. 14/3)4.000 YTLVar-SınırsızVar-Sınırsız  Geçerli
(100 No.lu KDV Tebliği)(100 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(100 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)  (100 Sıra No.lu KDV G.T)
Diplomatik İstisnalar200 YTLVar-SınırsızVar-Sınırsız  15/1-a için geçersiz
(92 No.lu KDV Tebliği)(83,84,86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(83,84,86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)  15/1-b için geçerli
     (19 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğler)
Hurda Teslimleri (Sadece İstisnadan Vazgeçen Mükellefler İçin) (KDVK Md. 9/1) ve Bakır Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması2.000 YTLVar-SınırsızVar-Sınırsız  Geçerli
(86 ve 92 No.lu KDV Tebliğleri)(86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)  (58 No.lu KDV Tebliği)
29/2 İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler(6)4.000 YTLVar - 4.000 YTL'ye kadar Var - 4.000 YTL'ye kadar YokYokGeçerli
(99 No.lu KDV Tebliğleri)(99 No.lu KDV Tebliği)(99 No.lu KDV Tebliği)(99 No.lu KDV Tebliği)(99 No.lu KDV Tebliği)(74 No.lu KDV Tebliği)
91 No.lu KDV Tebliği Kapsamında Yapılan Tevkifat1.000 YTLVar, 1.000 YTLYok, sadece yapım işlerinde, banka teminat mektubu, inceleme rapo- ru veya YMM raporu karşılığı var (107 No.lu KDV Tebliği)Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak, sadece yapım işlerinde var (95 ve 107 No.lu KDV Tebliği)YokSadece yapım işlerinden doğan nakden ve mahsuben iadelerde geçerli (95 ve 96 No.lu KDV Tebliğleri) (8)
(95 No.lu KDV Tebliği)(95 No.lu KDV Tebliği) (7)(86,95 ve 107 No.lu KDV Tebliği)
Araçlar, Petrol Arama ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna200 YTLVar-SınırsızVar-SınırsızSadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız (84 ve 107 No.lu KDV Tebliği)Yok13/a ve 13/d için Geçerli
(KDVK Md. 13/a, c, d)(92 No.lu KDV Tebliği)(83,84,86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)(83,84,86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız (84 ve 107 No.lu KDV Tebliği)(83,84,86 ve107 No.lu KDV Tebliğleri)(8 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğler) (72 No.lu KDV Tebliği) 13/c için Geçersiz
Fazla ve yersiz ödenen vergilerin iadesi (KDVK md. 8/2)4.000 YTLYok, vergi inceleme raporu veya YMM raporu karşılığıYokYokYokGeçerli
(91 No.lu KDV Tebliği)(91 No.lu KDV Tebliği)(91 No.lu KDV Tebliği)
Yabancılara Taşımacılık, Fuar, Sergi ve Panayırlara Katılım Nedeniyle Yapılacak İade (KDVK Md. 11/1-b)1.000 YTL (9)    Geçersiz
(90 No.lu KDV Tebliği)    
Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı, Ham Post ve Deri, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinde Tevkifat4.000 YTLVar-SınırsızVar-SınırsızSadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsızYokGeçerli
(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)(107 ve 108 No.lu KDV Tebliğleri)
96 No.lu KDV Tebliği Kapsamında İşgücü Hizmetlerinden Yapılan TevkifatTevkifat uygulamasından doğan KDV iade alacaklarının nakden ve mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilmektedir.
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinden Yapılan Tevkifat107 No.lu KDV Tebliğine göre, tevkifat uygulamasından doğan KDV iade alacakları miktarına bakılmaksızın sadece vergi inceleme raporu sonucuna göre iade edilmektedir.