Yukarı Çık

Sakıncalı Mükellef (VEDOP) Kodları

(KOD-1)

Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen Mükellefler

(KOD-2)

Sahte Ve Muhteviyatı İtibarıyle Yanıltıcı Belge Kullanan Mükellefler

(KOD-3)

Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen Mükelleflerin Ortakları Ve Kanuni Temsilcilerine İlişkin Bilgiler

(KOD-4)

Bastırdığı Belgelerin Zayii - Çalındığı Veya Kaybolduğunu Bildiren Mükellefler

(KOD-5)

Vergi dairelerinin Yaptığı tespit sonucunda;

  1. Haklarında Rapor Bulunmamakla Birlikte SMYİB Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar.
  2. Haklarında Rapor Bulunmamakla Birlikte SMYİB Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar.
  3. Adresinde bulunmayanlar ile Sarih adresi tespit edilemeyenler.
  4. Defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesinin ( süresinden sonra verilenler hariç ) verilmemesi.
(KOD-6)

Mükelleflerin Bilgisi dışında Taklit Suretiyle Düzenlenen Sahte Belgler

(KOD-7)

Mükellefiyetleri Bulunmayan Ancak Üçüncü Kişiler Veya Diğer Tüzel Kişilikler Vasıtasıyla Sahte Belge Organizasyonu İçerisinde Bulunan Ve Sahte Fatura Ticareti Yapanlar

(KOD-8)

İstanbul Defterdarlığınca Re'sen Terk Ettirilen Mükelleflere Ait Liste

(KOD–9/1)

Smiyb düzenlediği ve hem düzenleyip hem kullandığı tespit edilen mükellefler listesi.

(KOD–9/2)

Smiyb kullandığı vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükellefler listesi.