Yukarı Çık

Yıllara Göre Kar Dağıtım Tablosu Ekleme Hadleri

YILLARA GÖRE KAR DAĞITIM TABLOSU EKLEME HADLERİ(*)
YıllarAktif Toplamı Net Satışlar Toplamı 
20035,634,190,440,000VEYA12,520,423,200,000Aşanlar
20046,265,219,769,000VEYA13,922,710,598,000Aşanlar
20056.879.189,00VEYA15.287.124,60Aşanlar
20067.415.801,00VEYA16.479.501,00Aşanlar
20077.949.738,67VEYA17.666.025,07Aşanlar
20088.903.707,31VEYA19.785.948,07Aşanlar

*19.12.2000 tarih ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10 sıra no'lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği'nde belirtildiği üzere, her yıl kar dağıtım tablosu düzenleme zorunluluğu sınırı yeniden değerleme oranı ile arttırılmaktadır.