Yukarı Çık

İç Denetim | Hizmetlerimiz

ÖZYMM Yeminli Mali Müşavirlik İç Denetim

Özymm;

 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasasında,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasasında,
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde ve,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında bağımsız dış denetim yapma yetkilerini almıştır.

Verilen Hizmetler:

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standatları(UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Türk Vergi Usul Kanunları, US GAAP ve diğer ülke standartları çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması,
 • T.C. Merkez Bankası Mevzuatı uyarınca banka denetimlerinin yapılması,
 • Türk Lirası mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi,
 • Özkaynak değerleme raporlarının hazırlanması,
 • İç kontrol mekanizmaları hakkında detaylı raporlar hazırlanması,
 • İstekleriniz doğrultusunda revizyon çalışmaları yapılması,
 • Kurumsal finansmanı destekleyici hizmetler sunulması,
 • Özel amaçlı denetimlerin yapılması,
 • İç denetim hizmetinin tarafımızca üstlenilmesi,
 • İç denetim departmanlarının kurulması konusunda destek sağlanması.