Yukarı Çık

Tasdik | Hizmetlerimiz

ÖZYMM Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
 • Denetim esnasında tesbit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi,
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü,
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi,
 • Tam Tasdik Raporu`nun düzenlenmesi
 • Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması.

Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,,
 • Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermaye ye İlavesi Tasdik Raporu
 • Kurumlar Vergisi`nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri,
 • KDV iade ve mahsup işlemleri,
 • Yatırım İndirimi tasdik işlemleri,
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer işlemler,
 • Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu,
 • Zor Durum Hali Tespit Raporu,
 • SSK ‘dan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Tespit Raporu.